מדריך רגרסיה לינארית SPSS

האם אתה מחפש לפתוח את הכוח של מודלים חזויים וניתוח נתונים ? אל תסתכל רחוק יותר מרגרסיה לינארית SPSS . מדריך מקיף זה ידריך אותך בתהליך צעד אחר צעד, יצייד אותך בידע ובמיומנויות לנתח את הנתונים שלך ולבצע תחזיות מדויקות.

אבל לפני שנצלול לתוך הדקויות של רגרסיה ליניארית של SPSS , בואו נכין את הבמה עם סיפור שניתן לקשר.

ניתוח כזה, יכול לעזור לנו בסמינריונים במדעי הרוח ובמיוחד בסמינריונים במדע החברה. ניתוח סטטיסטי בעזרת SPSS גם תורם למהלך המחקר האמפירי , ולמסקנות במחקר האיכותני.

לעזרה יצירתית בתואר או בSPSS – פנו לדניאל מהמוקד האקדמי ! (צור קשר)

אנחנו אנשים שעושים עבודות אקדמיות ועוזרים באקדמיה בשלל דרכים!

כאן תוכלו לראות מרכיבים של דוגמה לסמינריונים מצטיינים !

ניתוח כזה, יכול לעזור לנו בסמינריונים במדעי הרוח ובמיוחד בסמינריונים במדע החברה. ניתוח סטטיסטי בעזרת SPSS גם תורם למהלך המחקר האמפירי , ולמסקנות במחקר האיכותני.

סיפור של ניתוח נתונים ומודלים חזויים

הכירו את שרה, אנליסטית שיווקית של חברת מסחר אלקטרוני מובילה. היא מחפשת כל הזמן דרכים לייעל מסעות פרסום שיווקיים ולהגביר את מעורבות הלקוחות. יום אחד, היא נתקלת ברגרסיה ליניארית של SPSS – טכניקה סטטיסטית שמבטיחה לפתוח תובנות חשובות מהנתונים שלה.

שרה מחליטה להעמיד את סקרנותה במבחן וצוללת בראש ללימוד רגרסיה ליניארית SPSS . חמושה בכלי רב עוצמה זה, היא מתחילה לחקור את הקשר בין גיל הלקוח והתנהגות הרכישה. באמצעות סטטיסטיקות SPSS , שרה מבצעת ניתוח רגרסיה ליניארית שחושפת מתאם ברור בין הגיל והסבירות לביצוע רכישה.

עם הידע החדש הזה, שרה מתכננת אסטרטגיית שיווק מונעת נתונים המכוונת לקבוצות גיל ספציפיות עם מבצעים ותמריצים מותאמים. כתוצאה מכך, מעורבות הלקוחות מרקיעה שחקים, והכנסות החברה מגיעות לשיאים חדשים.

סיפור ההצלחה של שרה הוא רק דוגמה אחת לאופן שבו רגרסיה לינארית SPSS יכולה להפוך נתונים לתובנות ניתנות לפעולה. בין אם אתה חוקר, מנתח נתונים או מקצוען עסקי, שליטה ברגרסיה ליניארית של SPSS פותחת עולם של אפשרויות למידול חזוי וקבלת החלטות מונעות נתונים.

נקודות עיקריות:

 • רגרסיה לינארית SPSS היא כלי רב עוצמה עבור מודלים חזויים וניתוח נתונים .
 • על ידי ביצוע רגרסיה ליניארית באמצעות SPSS Statistics , אתה יכול לחשוף קשרים משמעותיים בתוך הנתונים שלך.
 • רגרסיה ליניארית מעצימה אותך לבצע תחזיות מדויקות וליידע את תהליכי קבלת ההחלטות.
 • הבנת הנחות היסוד של רגרסיה ליניארית חיונית להשגת תוצאות תקפות.
 • פירוש ודיווח על ממצאי רגרסיה ליניארית על פי הנחיות APA מבטיח תקשורת ברורה של תוצאות.

מבוא לרגרסיה לינארית

רגרסיה ליניארית היא טכניקה סטטיסטית המשמשת לניבוי ערכו של משתנה תלוי בהתבסס על משתנה בלתי תלוי . הוא מועסק באופן נרחב בתחומים שונים כגון כלכלה, מדעי החברה ומימון לצורך ניתוח קשרים בין משתנים וביצוע תחזיות.

במילים פשוטות, רגרסיה ליניארית שואפת לבסס קשר ליניארי בין משתנה תלוי למשתנה בלתי תלוי אחד או יותר. המשתנה התלוי הוא משתנה התוצאה או התגובה, בעוד שהמשתנה (ים) הבלתי תלויים הם המנבאים או המשתנים המסבירים.

לדוגמה, שקול מחקר המנתח את הקשר בין שעות הלימוד ( משתנה בלתי תלוי ) לבין ציוני הבחינה (משתנה תלוי). ניתן להשתמש ברגרסיה לינארית כדי לקבוע כיצד שינויים בזמן הלימוד משפיעים על ביצועי הבחינה.

רגרסיה לינארית יכולה להיות מיוצגת על ידי המשוואה:

y = mx + c

כאשר y מייצג את המשתנה התלוי, x מייצג את המשתנה הבלתי תלוי, m מייצג את השיפוע או המקדם, ו- c מייצג את החתך.

לפיכך, באמצעות ניתוח רגרסיה ליניארית , חוקרים יכולים להעריך את ההשפעה של משתנים בלתי תלויים על המשתנה התלוי ולבצע תחזיות לגבי התוצאה בהתבסס על הנתונים הנתונים.

כדי לקבל הבנה מעמיקה יותר, הבה נחקור כמה דוגמאות מהעולם האמיתי המדגימות את היישומים המעשיים של ניתוח רגרסיה ליניארית .

דוגמאות ליישום רגרסיה ליניארית

 1. חיזוי הכנסות: בענף הקמעונאות, ניתן להשתמש ברגרסיה ליניארית כדי לחזות הכנסות עתידיות על סמך גורמים כגון הוצאות פרסום, אסטרטגיית תמחור ודמוגרפיה של לקוחות.
 2. תמחור נדל”ן: ניתוח רגרסיה לינארית יכול לעזור לקבוע את המחיר של בית על סמך מאפיינים כמו מספר חדרי השינה, מדה רבועים, מיקום וגורמים רלוונטיים אחרים.
 3. התנהגות לקוחות: על ידי שימוש ברגרסיה ליניארית, עסקים יכולים לזהות גורמי מפתח המשפיעים על התנהגות הלקוחות, כגון יעילות מסע הפרסום, מודלים לתמחור ותכונות המוצר.

דוגמאות אלו מדגימות את הרבגוניות והישימות של רגרסיה ליניארית בתחומים שונים. עם זאת, חשוב לציין שקיימת גרסה מתקדמת יותר הנקראת רגרסיה מרובה, אשר משלבת מספר משתנים בלתי תלויים כדי לחזות את המשתנה התלוי. רגרסיה מרובה מאפשרת לחוקרים לחקור את ההשפעה המשולבת של מספר גורמים על התוצאה.

הנחות של רגרסיה לינארית

לפני ביצוע ניתוח רגרסיה ליניארי, חשוב לבדוק אם הנתונים עומדים בהנחות מסוימות . להנחות אלו יש תפקיד מכריע בהבטחת תקפות ומהימנות התוצאות. הבה נחקור את שבע הנחות המפתח שיש לעמוד בהן כדי שרגרסיה ליניארית תספק תובנות מדויקות ומשמעותיות.

 1. רמת המדידה של המשתנים התלויים והבלתי תלויים: יש למדוד את המשתנה התלוי בסולם רציף, בעוד שהמשתנים הבלתי תלויים יכולים להיות רציפים או קטגוריים.
 2. קשר ליניארי בין המשתנים: רגרסיה לינארית מניחה שהקשר בין המשתנים התלויים והבלתי תלויים הוא ליניארי. ניתן להעריך זאת באופן ויזואלי באמצעות תרשימי פיזור או סטטיסטית באמצעות מקדמי מתאם.
 3. היעדר חריגים משמעותיים: לחריגים יכולים להיות השפעה משמעותית על מודל הרגרסיה. חיוני לזהות ולטפל בכל חריג שעלול להשפיע בצורה בלתי הולמת על התוצאות.
 4. אי תלות של תצפיות: רגרסיה לינארית מניחה שהתצפיות אינן תלויות זו בזו. המשמעות היא שהערך של תצפית אחת לא צריך להיות מושפע או תלוי באחרת.
 5. הומוסקדסטיות: הומוסקדסטיות מתייחסת לשונות הקבועה של שאריות על פני טווח הערכים החזויים. חשוב שלמונח השגיאה תהיה רמת פיזור עקבית.
 6. התפלגות נורמלית של שיירים: השיירים, המייצגים את ההבדלים בין הערכים הנצפים והחזויים, צריכים לעקוב אחר התפלגות נורמלית. חריגות מהנורמליות יכולות להשפיע על הדיוק של מודל הרגרסיה.

על ידי הבטחת עמידה בהנחות אלו, החוקרים יכולים להיות אמון בתוצאות המתקבלות באמצעות ניתוח רגרסיה ליניארית. הפרות של הנחות אלו עשויות לדרוש שינויי נתונים נוספים או שימוש במודלים רגרסיים חלופיים.

שבע ההנחות של רגרסיה לינארית:

הנחהתיאור
רמת מדידההמשתנה התלוי חייב להיות רציף, ואילו המשתנים הבלתי תלויים יכולים להיות רציפים או קטגוריים.
קשר ליניאריהקשר בין המשתנים צריך להיות ליניארי, אותו ניתן להעריך חזותית או סטטיסטית.
היעדר חריגיםיש לזהות ולהתייחס לחריגים משמעותיים כדי למנוע השפעה בלתי הוגנת על התוצאות.
עצמאות של תצפיותהתצפיות צריכות להיות בלתי תלויות זו בזו, ללא תלות או השפעה ביניהן.
הומוסקדסטיותלשאריות צריכה להיות רמת שונות עקבית על פני טווח הערכים החזויים.
חלוקה נורמלית של שאריותהשאריות צריכות לעקוב אחר התפלגות נורמלית כדי להבטיח את הדיוק של מודל הרגרסיה.

בדיקת הנחות ב-SPSS

חלק זה בוחן את תהליך בדיקת ההנחות ברגרסיה ליניארית באמצעות סטטיסטיקות SPSS . הוא מספק הוראות שלב אחר שלב כיצד לאמת את רמת המדידה של משתנים, להעריך ליניאריות באמצעות תרשים פיזור, לזהות חריגים באמצעות אבחון של מקרה, להעריך את עצמאות התצפיות עם סטטיסטיקת דורבין-ווטסון, להעריך הומוסקדסטיות באמצעות תרשים פיזור, ולבדוק תקינות של שאריות. באמצעות היסטוגרמות או עלילות PP רגילות.

אימות רמת המדידה

לפני ביצוע ניתוח רגרסיה ליניארית, חיוני לוודא שהמשתנים עומדים ברמת המדידה המתאימה. SPSS Statistics מציע רמות מדידה שונות, כגון נומינלי, אורדינל, מרווח ויחס. כדי לאמת את רמת המדידה, אפשר לעיין בתצוגת המשתנה של SPSS או לעיין בספר הקודים של מערך הנתונים.

הערכת ליניאריות באמצעות פיזור

ליניאריות היא הנחה קריטית ברגרסיה ליניארית וניתן לבדוק אותה באמצעות תרשים פיזור. SPSS מספק את הפונקציונליות ליצור תרשימי פיזור בין המשתנים התלויים והבלתי תלויים. על ידי בדיקה ויזואלית של תרשים הפיזור, ניתן להעריך אם הקשר בין המשתנים הוא ליניארי או אם יש סימנים של אי-לינאריות.

זיהוי חריגים באמצעות אבחון Casewise

לחריגים יכולים להיות השפעה משמעותית על התוצאות של ניתוח רגרסיה ליניארית. SPSS מציע אבחון לפי מקרה, כגון המרחק של קוק ושאריות סטנדרטיות, כדי לזהות מקרים משפיעים וחריגים. על ידי בחינת מדדים אלה, החוקרים יכולים לזהות כל תצפית שיש לה השפעה מהותית על מודל הרגרסיה.

הערכת עצמאות התצפיות עם סטטיסטיקה של דורבין-ווטסון

הנתון של דורבין-ווטסון משמש להערכת עצמאותן של תצפיות במודל רגרסיה. SPSS Statistics מחשב את הנתון הזה ומספק את ערכו כחלק מתפוקת הרגרסיה. ערך בין 1.5 ל-2.5 מצביע על כך שהנחת העצמאות מתקיימת, בעוד שערכים מחוץ לטווח זה מצביעים על בעיות פוטנציאליות בקורלציה אוטומטית.

הערכת הומוסקדסטיות באמצעות עלילות פיזור

הומוסקדסטיות, או שונות שווה של שאריות, היא הנחה נוספת של רגרסיה ליניארית. SPSS מאפשר למשתמשים ליצור תרשימי פיזור של שאריות סטנדרטיות כנגד ערכים חזויים. על ידי בחינת תרשים הפיזור, החוקרים יכולים לקבוע אם יש דפוס או קשר שיטתי בין השאריות והערכים החזויים, דבר המעיד על הפרות של הומוסקדסטיות.

בדיקת תקינות של שאריות באמצעות היסטוגרמות או עלילות PP רגילות

נורמליות של שאריות היא הנחה מכרעת ברגרסיה ליניארית. SPSS Statistics מספקת שתי שיטות נפוצות לבדיקת תקינותם של שאריות: היסטוגרמות וחלקות PP Normal. היסטוגרמות מאפשרות לחוקרים לבחון חזותית את התפלגות השרידים, בעוד שחלקות PP רגילות משווים את השיעור המצטבר של השאריות לשיעור המצטבר הצפוי בהנחות תקינות.

על ידי ביצוע השלבים המפורטים לעיל, החוקרים יכולים להעריך את ההנחות של רגרסיה ליניארית באמצעות סטטיסטיקת SPSS. בדיקות אלו מבטיחות את תקפות מודל הרגרסיה ומעניקות ביטחון בפרשנות התוצאות.

הנחהשיטה
אימות רמת המדידהתצוגה משתנה SPSS או ספר קודים
הערכת ליניאריותעלילות פיזור
זיהוי חריגיםאבחון במקרה (למשל, מרחק קוק, שאריות סטנדרטיות)
הערכת עצמאות של תצפיותסטטיסטיקה של דורבין-ווטסון
הערכת הומוסקדסטיותתרשים פיזור של שאריות סטנדרטיות כנגד ערכים חזויים
בדיקת תקינות השאריותהיסטוגרמות או עלילות PP רגילות

ביצוע רגרסיה ליניארית ב-SPSS

סעיף זה מספק הליך שלב אחר שלב לביצוע רגרסיה ליניארית בסטטיסטיקות SPSS . זה מכסה את הגדרת המשתנים, כולל המשתנים הבלתי תלויים והתלויים, ויצירת תרשים פיזור כדי להמחיש את הקשר. לאחר מכן הוא מסביר כיצד להפעיל את ניתוח הרגרסיה הליניארית ולפרש את התוצאות, כולל המקדמים, המובהקות הסטטיסטית והערך בריבוע R.

כדי לבצע רגרסיה ליניארית בסטטיסטיקה של SPSS, בצע את השלבים הבאים:

 1. פתח את תוכנת SPSS Statistics במחשב שלך.
 2. טען את מערך הנתונים המכיל את המשתנים המעניינים.
 3. זהה את המשתנה התלוי, שהוא המשתנה שברצונך לחזות בהתבסס על המשתנים הבלתי תלויים.
 4. בחר את המשתנים הבלתי תלויים שלדעתך רלוונטיים לחיזוי המשתנה התלוי.
 5. צור תמונת פיזור כדי לדמיין את הקשר בין המשתנים התלויים והבלתי תלויים.
 6. הפעל את ניתוח הרגרסיה הליניארית על ידי בחירה ב”נתח” מהתפריט הראשי, ולאחר מכן בחירה ב”רגרסיה” ו”לינארית” מהתפריטים הנפתחים.
 7. בתיבת הדו-שיח של רגרסיה לינארית, בחר את המשתנה התלוי ואת המשתנים הבלתי תלויים שזיהית.
 8. בחר את האפשרויות הסטטיסטיות הרצויות, כגון הכללת רווחי סמך או מקדמים סטנדרטיים.
 9. לחץ על “אישור” כדי להפעיל את הניתוח.

לאחר השלמת ניתוח הרגרסיה הליניארית, SPSS Statistics תייצר טבלת פלט המכילה את מקדמי הרגרסיה, שגיאות סטנדרטיות, ערכי t, ערכי p וערך ריבועי R. ניתן להשתמש בתוצאות אלו כדי לפרש את הקשר בין המשתנים התלויים והבלתי תלויים.

המקדמים מייצגים את השינוי המשוער במשתנה התלוי עבור שינוי של יחידה אחת במשתנה הבלתי תלוי המתאים, תוך שמירה על כל שאר המשתנים הבלתי תלויים קבועים. המובהקות הסטטיסטית של המקדמים נקבעת על ידי ערכי p, כאשר ערכי p קטנים יותר מצביעים על קשר משמעותי יותר.

הערך בריבוע R, המכונה גם מקדם הקביעה, מודד את שיעור השונות במשתנה התלוי שמוסבר על ידי המשתנים הבלתי תלויים. ערך ריבוע R גבוה יותר מצביע על קשר ליניארי חזק יותר.

חשוב לפרש את התוצאות בהקשר של שאלת המחקר הספציפית ולשקול מגבלות או ניתוחים נוספים שעשויים להיות נחוצים.

פירוש תוצאות רגרסיה ליניארית

בהקשר של ניתוח רגרסיה ליניארית עם פלט SPSS , פירוש התוצאות הוא חיוני להבנת הקשרים בין משתנים ולהסקת מסקנות משמעותיות. סעיף זה מספק מדריך מקיף כיצד לפרש תוצאות רגרסיה ליניארית, כולל מקדמים, המשמעות ורווחי הסמך שלהם, כמו גם הערך בריבוע R.

פירוש מקדמים

בעת ניתוח פלט רגרסיה ליניארית, המקדמים מייצגים את השיפוע של קו הרגרסיה, המצביעים על השינוי במשתנה התלוי עבור כל עלייה ביחידה במשתנה הבלתי תלוי. המקדמים מספקים גם מידע על כיוון וחוזק הקשר בין המשתנים. מקדם חיובי מצביע על קשר חיובי, ואילו מקדם שלילי מצביע על קשר שלילי.

“לדוגמה, במחקר שחוקר את הקשר בין שעות לימוד וציוני בחינות, מקדם של 0.50 ירמז כי על כל שעת לימוד נוספת, ציון הבחינה צפוי לעלות ב-0.50 נקודות”.

כדי לקבוע את המובהקות הסטטיסטית של מקדמים, התמקדו בערכי p. באופן כללי, ערך p נמוך מ-0.05 מצביע על כך שהמקדם מובהק סטטיסטית, כלומר לא סביר שהוא התרחש במקרה. על החוקרים לשקול מקדמים מובהקים סטטיסטית כאינדיקטורים לקשר אמיתי בין המשתנים. מצד שני, מקדמים לא מובהקים עשויים להצביע על אסוציאציות חלשות או זניחות.

רווחי סמך

רווחי סמך משמשים להערכת טווח הערכים הסבירים עבור מקדמי האוכלוסייה האמיתיים. כברירת מחדל, SPSS מחשב רווח סמך של 95%, מה שאומר שיש סבירות של 95% שהמקדם האמיתי נופל בטווח שצוין.

“לדוגמה, אם רווח הסמך של 95% למקדם המתייחס לשעות הלימוד לציוני הבחינות הוא (0.20, 0.80), זה מצביע על כך שיש סבירות של 95% שהמקדם האמיתי נע בין 0.20 ל-0.80”.

חוקרים יכולים לנתח את מרווחי הסמך כדי להעריך את הדיוק והאמינות של הערכות המקדמים. מרווחים צרים מצביעים על רמת דיוק גבוהה יותר, ומפחיתים את אי הוודאות לגבי הערך האמיתי של המקדם, בעוד מרווחים רחבים יותר מרמזים על אי ודאות גדולה יותר.

פירוש הערך בריבוע R

הערך בריבוע R, הידוע גם כמקדם הקביעה, הוא מדד לכמה השונות במשתנה התלוי מוסברת על ידי המשתנים הבלתי תלויים במודל הרגרסיה. הוא נע בין 0 ל-1, כאשר ערכים גבוהים יותר מצביעים על קשר חזק יותר בין המשתנים.

“לדוגמה, ערך ריבועי R של 0.80 מצביע על כך ש-80% מהשונות במשתנה התלוי יכולים להיחשב על ידי המשתנים הבלתי תלויים, בעוד שה-20% הנותרים מיוחסים לגורמים אחרים שאינם נכללים במודל. “

פירוש הערך בריבוע R מצריך התחשבות בהקשר הספציפי של הניתוח ובתחום המחקר. בעוד שערך ריבוע R גבוה מצביע בדרך כלל על התאמה טובה, חשוב להעריך האם השונות המוסברת משמעותית מבחינה מעשית ביחס לשאלת המחקר.

טבלה מלאה: סיכום פרשנות

מקדמיםפרשנות
מקדם חיובימעיד על קשר חיובי
מקדם שלילימעיד על קשר שלילי
ערך p נמוך מ-0.05מקדם מובהק סטטיסטית
ערך p גדול או שווה ל-0.05מקדם לא מובהק

*הערה: פרשנות הערך בריבוע R תלוי בהקשר ובתחום הלימוד.

דיווח על ממצאי רגרסיה לינארית

סעיף זה מספק הנחיות כיצד לדווח על הממצאים של ניתוח רגרסיה ליניארית בהתאם להנחיות APA (American Psychological Association). דיווח נכון של התוצאות מבטיח שקיפות ומאפשר את שכפול המחקר. הקפדה על הנחיות אלו עוזרת לשמור על שלמות המחקר ואמינותו.

כאשר מדווחים על ממצאי רגרסיה ליניארית, חיוני להציג את התוצאות בצורה ברורה ותמציתית. כדי להשיג זאת, טבלת הרגרסיה צריכה לכלול את המידע הבא:

 1. מקדמי רגרסיה: דווח על המקדמים המשוערים עבור כל משתנה בלתי תלוי. השתמש בהנחיות APA כדי לעצב את המקדמים, כולל עיגול לשני מקומות עשרוניים וציון רמת המובהקות הסטטיסטית.
 2. טעויות תקן: כלול את טעויות התקן עבור כל מקדם כדי להעריך את דיוק האומדנים. שגיאות אלו עוזרות לקבוע את המובהקות הסטטיסטית של המקדמים.
 3. מובהקות סטטיסטית: ציין את המובהקות הסטטיסטית של המקדמים באמצעות כוכביות (*). פעל לפי הנחיות APA כדי להקצות כוכביות על סמך ערכי p. לדוגמה, השתמש בכוכבית אחת עבור p
 4. ערך ריבוע R: דווח על ערך ריבוע R כדי להסביר את שיעור השונות במשתנה התלוי המוסבר על ידי המשתנים הבלתי תלויים. הנחיות APA ממליצות לעגל את הערך בריבוע R לשני מקומות עשרוניים.
 5. ערך ריבוע R מותאם: כלול את ערך ריבוע R המותאם, המהווה את מספר המנבאים ואת גודל המדגם. הערך המותאם בריבוע R מספק אומדן אמין יותר של התאמת הדגם.

להלן דוגמה כיצד יש לעצב את טבלת הרגרסיה:

מְנַבֵּאבטאSEערך p
משתנה עצמאי 10.50*0.150.02
משתנה עצמאי 20.75**0.200.01

בנוסף, כאשר מדווחים על ממצאי הרגרסיה הליניארית, חשוב לכלול תיאור של המודל, גודל המדגם וכל מבחן סטטיסטי רלוונטי שנערך כדי להעריך את התאמת המודל. מסירת פרטים אלו מאפשרת לקוראים להעריך את תקפות הממצאים ואת יכולת ההכללה.

לסיכום , דיווח על ממצאי רגרסיה ליניארית כרוך בהצגת טבלת הרגרסיה עם מקדמים , שגיאות תקן, מובהקות סטטיסטית, ערך ריבוע R וערך ריבוע R מותאם. הקפדה על הנחיות APA מבטיחה עקביות ומאפשרת פרשנות ושכפול נכונים של התוצאות.

הערכת הנחות רגרסיה ב-SPSS

בעת ביצוע ניתוח רגרסיה באמצעות סטטיסטיקות SPSS, חשוב להעריך הנחות מסוימות כדי להבטיח את תקפות התוצאות. על ידי הערכת ההנחות של אי תלות של תצפיות, נורמליות של שאריות, ליניאריות והומוסקדסטיות, החוקרים יכולים לקבוע את מהימנות מודל הרגרסיה שלהם.

הערכת עצמאות של תצפיות

כדי להעריך את ההנחה של עצמאות של תצפיות, חוקרים יכולים להשתמש בסטטיסטיקה של דורבין-ווטסון ב-SPSS Statistics. נתון זה מודד את הנוכחות של אוטוקורלציה, המתרחשת כאשר שיורי המודל מתואמים זה עם זה. ערך דורבין-ווטסון בין 1.5 ל-2.5 מצביע על שום קורלציה אוטומטית משמעותית.

הערכת תקינות השארים

ניתן להעריך את ההנחה של תקינות של שאריות על ידי בחינת ההיסטוגרמה או עלילות PP Normal ב-SPSS Statistics. אם השאריות מפוזרות בצורה נורמלית, עליהן לעקוב אחרי עקומה בצורת פעמון בהיסטוגרמה או להתיישר קרוב לקו האלכסוני בתרשים PP Normal. חריגות מהנורמליות עשויות להצביע על צורך בטרנספורמציה של נתונים או שימוש במודלים של רגרסיה לא ליניארית.

הערכת ליניאריות

ליניאריות, המניחה קשר ליניארי בין המשתנים התלויים והבלתי תלויים, ניתן להעריך באמצעות תרשים פיזור ב-SPSS Statistics. חלקות אלה מציגות חזותית את הקשר בין משתנים ויכולות לעזור לזהות כל דפוס עקמומי או לא ליניארי. אם קשר ליניארי אינו ברור, החוקרים עשויים לשקול להפוך את המשתנים או לחקור מודלים רגרסיים חלופיים.

ניתוחים אלומשפיעים וודאי, ישירות על הארגון. באופן ישירות על מדדי הביצועים המרכזיים ועל חמשת הכוחות . כמובן, שניתוחים שנעשו לפני הבנת המסקנות הללו, עלולים להיות לא רלוונטים ועל כן עדיף יהיה פילוח מיקוד ומיצוב מחודש, הבנת החוזקות החדשות, יהיו קרטיות.

הערכת הומוסקדסטיות

הומוסקדסטיות, או ההנחה של שונות שוות של שאריות בכל רמות המשתנה הבלתי תלוי, ניתנת להערכת באמצעות תרשים פיזור ב-SPSS Statistics. אם התפשטות השיירים נראית קבועה על פני טווח המשתנה הבלתי תלוי, ההנחה היא הומוסקדסטיות. עם זאת, אם ההתפשטות משתנה באופן שיטתי, ייתכן שהחוקרים יצטרכו להעריך מחדש את המודל או לשקול שינוי נתונים.

כאשר ההנחות של ניתוח רגרסיה מופרות, על החוקרים לבחון פתרונות אפשריים לטיפול בהפרות אלו. זה עשוי לכלול טרנספורמציה של הנתונים באמצעות טרנספורמציות לוגריתמיות או כוח, בחירת מודלים רגרסיים חלופיים, או שילוב טכניקות רגרסיה חזקות.

על ידי הערכה יסודית של ההנחות של ניתוח רגרסיה בסטטיסטיקה של SPSS, החוקרים יכולים להבטיח את הדיוק והאמינות של הממצאים שלהם, ולאפשר להם להגיע למסקנות חזקות על סמך הנתונים שלהם.

הנחהשיטת הערכה
עצמאות של תצפיותסטטיסטיקה של דורבין-ווטסון בסטטיסטיקה של SPSS
נורמליות של שאריותהיסטוגרמה או עלילות PP רגילות בסטטיסטיקה של SPSS
ליניאריותעלילות פיזור בסטטיסטיקה של SPSS
הומוסקדסטיותעלילות פיזור בסטטיסטיקה של SPSS

סיכום

לסיכום , מדריך זה מספק מדריך מקיף על רגרסיה ליניארית באמצעות סטטיסטיקות SPSS. הוא מכסה את התהליך שלב אחר שלב לביצוע רגרסיה ליניארית, כולל הגדרת משתנים, הפעלת הניתוח ופירוש התוצאות. המדריך גם מדגיש את החשיבות של בדיקת הנחות היסוד של רגרסיה ליניארית ומציע הדרכה להערכתן באמצעות SPSS .

על ידי ביצוע מדריך זה, חוקרים יכולים להשתמש בביטחון ברגרסיה ליניארית ב-SPSS לניתוח נתונים מדויק ומודלים חזויים. הם יכולים לקבל תובנות חשובות לגבי הקשר בין משתנים בלתי תלויים ומשתנים תלויים, לבצע תחזיות מושכלות ולהבין את המשמעות של תרומתו של כל משתנה.

רגרסיה לינארית ב-SPSS מאפשרת לחוקרים לחשוף דפוסים, לחקור קורלציות ולקבל החלטות מונעות נתונים. בנוסף, על ידי בדיקה יסודית של ההנחות של רגרסיה ליניארית, החוקרים יכולים להבטיח את תקפות התוצאות שלהם ולשמור על שלמות הניתוח שלהם.

Scroll to Top