מדריך רגרסיה לוגיסטית SPSS | מדריך שלב אחר שלב

תאר לעצמך שאתה חוקר רפואי שעובד על מחקר פורץ דרך כדי לחזות אם מטופל נמצא בסיכון גבוה או נמוך לפתח מחלה מסוימת. אספת כמות עצומה של נתונים, כולל גורמים דמוגרפיים וקליניים שונים, ועכשיו אתה צריך טכניקת ניתוח סטטיסטי אמינה כדי לנתח נתונים אלה ולבצע תחזיות מדויקות.

לעזרה יצירתית בתואר או בSPSS – פנו לדניאל מהמוקד האקדמי ! (צור קשר)

אנחנו אנשים שעושים עבודות אקדמיות ועוזרים באקדמיה בשלל דרכים!

כאן תוכלו לראות מרכיבים של דוגמה לסמינריונים מצטיינים !

כאן נכנסת לתמונה רגרסיה לוגיסטית. רגרסיה לוגיסטית היא כלי רב עוצמה המאפשר לך לחזות את ההסתברות שתצפית תיפול לאחת משתי קטגוריות בהתבסס על משתנים בלתי תלויים. במדריך זה, נדריך אותך שלב אחר שלב כיצד לבצע רגרסיה לוגיסטית ב- SPSS , תוכנה פופולרית לניתוח סטטיסטי, ולפרש את התוצאות ביעילות.

בין אם אתה חוקר מתחיל או מנתח נתונים מנוסה, מדריך זה יצייד אותך בידע ובכישורים הדרושים כדי לבצע בבטחה ניתוחי רגרסיה לוגיסטית ב- SPSS ולהסיק מסקנות סטטיסטיות חזקות במחקר שלך.

נקודות עיקריות:

 • רגרסיה לוגיסטית היא טכניקת ניתוח סטטיסטי המשמשת לניבוי ההסתברות של תצפית ליפול לאחת משתי קטגוריות בהתבסס על משתנים בלתי תלויים.
 • SPSS (חבילה סטטיסטית למדעי החברה) היא תוכנה בשימוש נרחב לניתוח סטטיסטי המציעה ערכת כלים מקיפה לביצוע רגרסיה לוגיסטית.
 • לפני ביצוע רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS, חשוב להבין ולבדוק הנחות מסוימות כדי להבטיח את תקפות הניתוח.
 • הגדרה נכונה של הנתונים ב-SPSS היא חיונית לניתוח רגרסיה לוגיסטי מדויק ויעיל.
 • התהליך שלב אחר שלב של הפעלת רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS כולל בחירת המשתנים התלויים והבלתי תלויים, ציון אפשרויות המודל ופירוש הפלט.

ניתוח כזה, יכול לעזור לנו בסמינריונים במדעי הרוח ובמיוחד בסמינריונים במדע החברה. ניתוח סטטיסטי בעזרת SPSS גם תורם למהלך המחקר האמפירי , ולמסקנות במחקר האיכותני.

מבוא לרגרסיה לוגיסטית וסטטיסטיקות SPSS

רגרסיה לוגיסטית, הידועה גם בשם רגרסיה לוגיסטית בינארית, היא שיטה סטטיסטית המשמשת לניבוי תוצאות בינאריות. הוא נמצא בשימוש נרחב במחקר, במיוחד בתחום הרפואי, לניתוח הקשר בין משתנים בלתי תלויים למשתנה תלוי בעל שתי קטגוריות. SPSS Statistics היא תוכנה בשימוש נפוץ לניתוח סטטיסטי, והיא מציעה ערכת כלים מקיפה לביצוע רגרסיה לוגיסטית. בחלק זה, נספק סקירה כללית של רגרסיה לוגיסטית ויישומיה ב- SPSS Statistics .

הנחות של רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS

לפני ביצוע ניתוח רגרסיה לוגיסטי ב-SPSS, חשוב להבין ולבדוק הנחות מסוימות. הנחות אלו כוללות:

 1. יש למדוד את המשתנה התלוי בסולם דיכוטומי.
 2. צריך להיות משתנה בלתי תלוי אחד או יותר, שיכול להיות רציף או קטגורי.
 3. התצפיות צריכות להיות בלתי תלויות, והקטגוריות של המשתנה התלוי צריכות להיות סותרות וממצות.
 4. צריך להיות קשר ליניארי בין משתנים בלתי תלויים מתמשכים לבין טרנספורמציה הלוגיטית של המשתנה התלוי.

בניתוח רגרסיה לוגיסטית, חיוני לעמוד בהנחות אלו כדי להבטיח תוצאות מדויקות ומהימנות. הפרות של הנחות אלו עלולות להוביל להערכות מוטות ולהסקת מסקנות לא מדויקות.

כדי להסביר את ההנחות הללו בפירוט, הבה נסתכל מקרוב על כל אחת מהן:

1. יש למדוד את המשתנה התלוי בסולם דיכוטומי

למשתנה התלוי ברגרסיה לוגיסטית צריכה להיות שתי קטגוריות. לדוגמה, זה יכול לייצג נוכחות או היעדר של מאפיין מסוים, הצלחה או כישלון של אירוע, או התרחשות או אי-התרחשות של תוצאה ספציפית. אופי בינארי זה של המשתנה התלוי חיוני לניתוח רגרסיה לוגיסטית.

2. צריך להיות משתנה בלתי תלוי אחד או יותר, שיכול להיות רציף או קטגורי

ברגרסיה לוגיסטית, אנו בוחנים את הקשר בין המשתנה התלוי למשתנה בלתי תלוי אחד או יותר. המשתנים הבלתי תלויים יכולים להיות רציפים (למשל, גיל, הכנסה) או קטגוריים (למשל, מין, מקצוע). הכללת משתנים בלתי תלויים רלוונטיים בניתוח משפרת את כוח הניבוי של המודל.

3. התצפיות צריכות להיות בלתי תלויות, והקטגוריות של המשתנה התלוי צריכות להיות סותרות וממצות.

רגרסיה לוגיסטית מניחה שהתצפיות במערך הנתונים אינן תלויות זו בזו. כל תצפית צריכה להיות ישות נפרדת ומובחנת, והתרחשות של אירוע אחד לא צריכה להשפיע על התרחשותו של אירוע אחר. בנוסף, הקטגוריות של המשתנה התלוי צריכות להיות סותרות זו את זו, כלומר תצפית יכולה להשתייך לקטגוריה אחת בלבד, והן צריכות להיות ממצות, ולכסות את כל התוצאות האפשריות.

4. צריך להיות קשר ליניארי בין משתנים בלתי תלויים מתמשכים לבין טרנספורמציה הלוגית של המשתנה התלוי

ברגרסיה לוגיסטית, צריך להיות קשר ליניארי בין המשתנים הבלתי תלויים הרציפים לבין הטרנספורמציה הלוגית של המשתנה התלוי. טרנספורמציה הלוגיט לוקחת את הלוגריתם הטבעי של יחס הסיכויים, המאפשר מודלים של קשרים לא ליניאריים. כדי להעריך הנחה זו, חוקרים בוחנים לעתים קרובות את עלילות הפיזור ומעריכים אם קיימת מגמה ליניארית.

הבנה ובדיקה של הנחות אלו לפני ביצוע ניתוח רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS היא חיונית להבטחת תקפות ומהימנות התוצאות. הפרות של הנחות אלו עלולות להוביל להערכות מוטות ולפרשנויות לא מדויקות. בחלק הבא, נדון כיצד להגדיר את הנתונים ב-SPSS לניתוח רגרסיה לוגיסטית.

הגדרת הנתונים ב-SPSS עבור רגרסיה לוגיסטית

כדי לבצע רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS, הגדרת נתונים נכונה היא חיונית. זה כולל ארגון משתנים ומקרים בעורך הנתונים SPSS. בחלק זה נדריך אותך בתהליך הגדרת הנתונים שלך לרגרסיה לוגיסטית ב-SPSS, מהזנת משתנים ועד לטיפול בנתונים חסרים. בנוסף, נספק טיפים לארגון וניהול מערך הנתונים שלך כדי להבטיח ניתוח מדויק ויעיל.

הזנת משתנים ב-SPSS

לפני ביצוע רגרסיה לוגיסטית, עליך להזין את המשתנים שלך בעורך הנתונים SPSS. תהליך זה מבטיח שהתוכנה מזהה ומנתחת את המשתנים הנכונים. כדי להזין משתנים ב-SPSS, בצע את השלבים הבאים:

 1. פתח את עורך הנתונים SPSS.
 2. צור משתנה חדש על ידי בחירת “תצוגה משתנה” בפינה השמאלית התחתונה.
 3. הזן את שם המשתנה, בחר את רמת המדידה המתאימה והגדר את סוג המשתנה (מספרי, מחרוזת וכו’).
 4. חזור על התהליך עבור כל משתנה.

הנה דוגמה לאופן שבו נראה עורך הנתונים של SPSS בעת הזנת משתנים:

מִשְׁתַנֶהרמת מדידהסוּג
גילמספרירָצִיף
מִיןנָקוּבקָטֵגוֹרִי
הַכנָסָהמספרירָצִיף

הגדרת רמת המדידה

הגדרת רמת המדידה של המשתנים שלך היא חיונית לניתוח מדויק ברגרסיה לוגיסטית. רמת המדידה קובעת את סוג הבדיקות הסטטיסטיות שניתן לבצע. ארבע רמות המדידה הנפוצות הן:

 • נומינלי: משתנים עם קטגוריות אך ללא סדר אינהרנטי, כגון מגדר או לאום.
 • סידורי: משתנים עם קטגוריות בעלות סדר אינהרנטי, כגון דירוגים בסולם Likert או רמות השכלה.
 • מרווח: משתנים עם סולמות מספריים שבהם ההבדל בין הערכים הוא בעל משמעות אך אין אפס מוחלט, כגון טמפרטורה בצלזיוס.
 • יחס: משתנים עם סולמות מספריים שבהם ההבדל בין הערכים הוא משמעותי וישנו אפס מוחלט, כגון הכנסה או גיל.

טיפול בנתונים חסרים

נתונים חסרים יכולים להשפיע על התקפות והדיוק של ניתוח הרגרסיה הלוגיסטית שלך. חשוב לטפל בנתונים החסרים כראוי. SPSS מספק שיטות שונות לטיפול בנתונים חסרים, כולל:

 • מחיקה ברשימה: הסרת מקרים עם נתונים חסרים לחלוטין.
 • החלפה ממוצעת: החלפת ערכים חסרים בממוצע של המשתנה.
 • זקיפה מרובה: אומדן ערכים חסרים על סמך משתנים אחרים שנצפו.

שקול את הטבלה הבאה המציגה נתונים חסרים:

מקרהגילמִיןהַכנָסָה
125זָכָר50,000
2נְקֵבָה75,000
335זָכָר

טיפים לארגון וניהול מערך הנתונים

ארגון וניהול יעילים של מערך הנתונים שלך יכולים להקל על תהליך ניתוח הרגרסיה הלוגיסטי. הנה כמה טיפים שכדאי לקחת בחשבון:

 1. השתמש בשמות משתנים משמעותיים כדי לשפר את הבהירות וההבנה.
 2. קבץ משתנים קשורים יחד כדי לשפר את הארגון.
 3. בדוק אם יש כפילויות או חריגים שעשויים להשפיע על הניתוח.
 4. צור ספר קודים או מילון נתונים כדי לתעד הגדרות וקודים של משתנים.

על ידי שילוב טיפים אלה, אתה יכול להבטיח שהנתונים שלך בנויים כראוי לניתוח רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS.

הפעלת רגרסיה לוגיסטית בסטטיסטיקה SPSS

לאחר שהנתונים שלך מוגדרים כראוי ב-SPSS, תוכל להמשיך להפעיל את ניתוח הרגרסיה הלוגיסטית. בחלק זה, נדריך אותך בתהליך שלב אחר שלב של הפעלת רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS Statistics . נסביר כיצד לגשת להליך הרגרסיה הלוגיסטית, נבחר את המשתנים התלויים והבלתי תלויים, ונפרט את אפשרויות המודל. נדון גם בפירוש התפוקה וכיצד להעריך את המשמעות של המנבאים והמודל הכולל.

פירוש התוצאות של רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS

לאחר הפעלת ניתוח רגרסיה לוגיסטי ב-SPSS, חשוב לפרש את התוצאות בצורה נכונה. בחלק זה, נספק מדריך מקיף כיצד לפרש את הפלט של רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS. נסביר כיצד לפרש את המקדמים , יחסי הסיכויים ורמות המובהקות של המנבאים. נדון גם בשיטות להערכת טובת ההתאמה של המודל ולהערכת כוח הניבוי הכולל של המודל.

פירוש מקדמים ויחסי סיכויים

כאשר מפרשים את המקדמים ברגרסיה לוגיסטית, חשוב לשקול את הכיוון שלהם (חיובי או שלילי) וגודל ( גודל). המקדמים מייצגים את השינוי ב-log-odds של המשתנה התלוי עבור עלייה של יחידה אחת במשתנה הבלתי תלוי המתאים, תוך החזקת כל שאר המשתנים קבועים. מקדמים חיוביים מצביעים על כך שעלייה במשתנה הבלתי תלוי קשורה לעלייה ב-log-odds של המשתנה התלוי, ולהיפך עבור מקדמים שליליים.

לעומת זאת, יחסי סיכויים מספקים פרשנות אינטואיטיבית יותר לקשר בין המשתנים הבלתי תלויים והתלויים. יחס הסיכויים מייצג את סיכויי ההצלחה (בהקשר הרגרסיה הלוגיסטית, ההסתברות שהמשתנה התלוי יהיה בקטגוריית “הצלחה”) לעלייה של יחידה אחת במשתנה הבלתי תלוי, ביחס לקטגוריית הייחוס. יחס סיכויים גדול מ-1 מצביע על כך שסיכויי ההצלחה עולים עם העלייה במשתנה הבלתי תלוי, בעוד שיחס סיכויים נמוך מ-1 מצביע על כך שסיכויי ההצלחה יורדים.

חשוב לציין כי יש לפרש את המקדמים ויחסי הסיכויים בהקשר של שאלת המחקר הספציפית ומאפייני המשתנים המעורבים.

הערכת רמות מובהקות

ברגרסיה לוגיסטית, רמת המובהקות (המסומנת לעתים קרובות כ-p-value) אומרת לנו אם הקשר בין משתנה בלתי תלוי למשתנה התלוי הוא מובהק סטטיסטית. ערך p נמוך (בדרך כלל פחות מ-0.05) מצביע על כך שהקשר לא התרחש במקרה ומספק עדות לכך שהמשתנה הבלתי תלוי קשור למשתנה התלוי.

כאשר מפרשים ערכי p, חשוב לקחת בחשבון את רמת המובהקות ואת גודל המקדם או יחס הסיכויים. לקשר מובהק סטטיסטית בגודל קטן אולי אין משמעות מעשית, בעוד שלקשר בגודל גדול אך עם ערך p מעט מעל רמת המובהקות עדיין עשוי להיות חשיבות מעשית.

הערכת טובות ההתאמה וכוח הניבוי

הערכת טובת ההתאמה של מודל רגרסיה לוגיסטית כוללת הערכה עד כמה המודל מתאים לנתונים שנצפו. אחד המדדים הנפוצים הוא הסטייה , אשר משווה את התדרים הנצפים עם התדרים שנחזה על ידי המודל. סטייה נמוכה יותר מעידה על התאמה טובה יותר.

מדד נוסף לטיב ההתאמה הוא מבחן יחס הסבירות (LRT), המשווה את ההתאמה של המודל הנוכחי למודל אפס הכולל רק את היירוט. ה-LRT מספק סטטיסטיקת מבחן כי-ריבוע וערך p, עם ערך p נמוך המצביע על כך שהמודל הנוכחי מתאים יותר ממודל האפס.

בנוסף, ניתן להעריך מודלים של רגרסיה לוגיסטית עבור כוח הניבוי שלהם באמצעות מדדים כגון דיוק , רגישות וסגוליות . מדדים אלה אומרים לנו עד כמה המודל מנבא את המשתנה התלוי על סמך המשתנים הבלתי תלויים. דיוק מתייחס לשיעור הכולל של מקרים מסווגים נכון, בעוד שהרגישות מייצגת את שיעור המקרים החיוביים האמיתיים שסווגו נכון, והספציפיות מייצגת את השיעור של המקרים השליליים האמיתיים שסווגו נכון.

מידההַגדָרָה
דיוקשיעור המקרים המסווגים נכון
רְגִישׁוּתשיעור המקרים החיוביים האמיתיים מסווג נכון
ספֵּצִיפִיוּתשיעור המקרים השליליים האמיתיים מסווג נכון

השוואת מודלים והערכה ברגרסיה לוגיסטית

ברגרסיה לוגיסטית, חוקרים מרבים להשוות מודלים שונים ולהעריך את הביצועים שלהם כדי לקבל החלטות מושכלות. זה כרוך בהערכת ההתאמה של מודלים שונים, בחינת דיוק הניבוי שלהם והערכת תרומתם של מנבאים בודדים. בסעיף 7, נדון בכמה שיטות להשוואת מודלים והערכה ברגרסיה לוגיסטית , כולל מבחני יחס סבירות, מדדים פסאודו R-squad ועקומות מאפיין תפעול מקלט (ROC).

1. מבחני יחס סבירות

מבחני יחס סבירות מעריכים את המשמעות של הוספה או הסרה של מנבאים ממודל רגרסיה לוגיסטי. הם משווים את הסבירות של המודל עם המנבאים לסבירות של מודל מופחת ללא מנבאים מסוימים. על ידי הערכת ההבדל בין ההסתברויות הללו, החוקרים יכולים לקבוע אם המנבאים תורמים באופן משמעותי להתאמת המודל.

2. מדדים פסאודו R בריבוע

מדדים פסאודו-R בריבוע מכמתים את שיעור השונות המוסבר על ידי מודל רגרסיה לוגיסטי. בעוד שלרגרסיה לוגיסטית אין מקבילה ל-R-ריבוע המסורתי, חוקרים יכולים להשתמש באמצעים פסאודו-R-squared כגון Cox and Snell R-squared ו-Nagelkerke R-squared. מדדים אלו מספקים אומדן של טובת ההתאמה של המודל, ומאפשרים השוואה משמעותית בין מודלים שונים.

3. עקומות מאפיין תפעול מקלט (ROC).

עקומות ROC הן ייצוגים גרפיים של הפשרה בין רגישות לספציפיות במודל רגרסיה לוגיסטי. הם עוזרים להעריך את כוח ההבחנה של המודל על ידי המחשת הקשר בין השיעור החיובי האמיתי לשיעור חיובי שגוי בספי סיווג שונים. השטח מתחת לעקומת ROC (AUC) משמש בדרך כלל להשוואת דיוק הניבוי של מודלים שונים של רגרסיה לוגיסטית, כאשר ערכי AUC גבוהים יותר מצביעים על ביצועי מודל טובים יותר.

כדי להדגים את היישום המעשי של שיטות אלו ולספק הבנה מקיפה של השוואת מודלים והערכה ברגרסיה לוגיסטית , נציג טבלה מפורטת המשווה את התוצאות של מודלים שונים.

דֶגֶםמבחן יחס סבירותPseudo R-squadAUC
דגם 1Chi-square(2)=43.21, p0.250.80
דגם 2Chi-square(3)=65.43, p0.320.83
דגם 3Chi-square(4)=78.54, p0.380.87

טבלה זו מציגה את התוצאות של השוואה בין שלושה מודלים שונים של רגרסיה לוגיסטית. כל מודל הוערך באמצעות מבחני יחס סבירות, מדדי Pseudo R-squad וערכי AUC. מבחני הצ’י ריבוע מצביעים על שיפורים משמעותיים במודל עם הכללת מנבאים נוספים. המדדים הפסבדו בריבוע R מראים עלייה בשיעור השונות המוסברת ככל שהמודלים הופכים מורכבים יותר. לבסוף, ערכי ה-AUC משקפים את השיפור בדיוק הניבוי של המודל ככל שמשולבים יותר מנבאים.

על ידי שימוש בטכניקות השוואה והערכה של מודלים אלה, החוקרים יכולים לקבל החלטות מושכלות לגבי מודל הרגרסיה הלוגיסטית המתאים ביותר עבור הנתונים שלהם. שיטות אלו מספקות תובנות חשובות לגבי הביצועים והיעילות של מודלים שונים, ומאפשרות לבחור את המודל המתאים והחזוי ביותר לניתוח נוסף.

טיפול בבעיות ואתגרים פוטנציאליים ברגרסיה לוגיסטית

כמו כל ניתוח סטטיסטי, רגרסיה לוגיסטית יכולה להציג אתגרים ובעיות פוטנציאליות. חוקרים עשויים להיתקל בבעיות שונות בעת ביצוע רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS. הבנה וטיפול יעיל בנושאים אלו חיוניים להשגת תוצאות מדויקות ומשמעותיות. בחלק זה, נחקור כמה אתגרים נפוצים העומדים בפני רגרסיה לוגיסטית ונספק הנחיות כיצד להתמודד איתם.

מולטי-קולינאריות

אתגר נפוץ אחד ברגרסיה לוגיסטית הוא רב-קולינאריות, המתרחשת כאשר משתנים בלתי תלויים נמצאים בקורלציה גבוהה זה עם זה. רב-קוליניאריות יכולה להוביל לאומדנים לא יציבים ולא אמינים של מקדמי הרגרסיה. כדי להתמודד עם מולטי-קולינאריות, חוקרים יכולים להשתמש בטכניקות כגון:

 • ביצוע ניתוח מתאם לזיהוי משתנים בעלי קורלציה גבוהה
 • הסרת אחד המשתנים בעלי קורלציה גבוהה מהניתוח
 • שימוש בטכניקות הפחתת מימדיות, כגון ניתוח רכיבים עיקריים, ליצירת משתנים לא מתואמים

מקרים משפיעים וחריגים

ברגרסיה לוגיסטית, למקרים משפיעים וחריגים יכולים להיות השפעה משמעותית על תוצאות המודל. מקרים אלו יכולים לעוות את המקדמים המשוערים ולהשפיע על פרשנות המודל. חוקרים יכולים לטפל במקרים משפיעים וחריגים על ידי:

 • זיהוי מקרים משפיעים באמצעות מדדים כמו המרחק של קוק או ערכי מינוף
 • הערכת ההשפעה של מקרים משפיעים על ידי השוואת התוצאות עם ובלי מקרים אלו
 • בחינת טכניקות הערכה חזקות, כגון רגרסיה חזקה או אתחול, כדי למזער את ההשפעה של חריגים

התמודדות עם מנבאים קטגוריים

רגרסיה לוגיסטית יכולה להתמודד עם מנבאים מתמשכים וקטגוריים כאחד. עם זאת, מנבאים קטגוריים דורשים קידוד מתאים כדי להיכלל בניתוח. חוקרים יכולים להתייחס למנבאים קטגוריים על ידי:

 • יצירת משתני דמה עבור כל קטגוריה של המנבא
 • שימוש בקידוד אפקט או קידוד סטייה כדי לטפל במנבאים קטגוריים עם יותר משתי קטגוריות

טיפול בנתונים חסרים

נתונים חסרים הם בעיה שכיחה בניתוחי רגרסיה לוגיסטית. התעלמות מנתונים חסרים עלולה להוביל לתוצאות מוטות ולא מדויקות. כדי לטפל בנתונים חסרים, חוקרים יכולים לאמץ טכניקות כגון:

 • שיטות זקיפה, כגון זקיפה ממוצעת או זקיפה מרובה, למילוי ערכים חסרים
 • שימוש בטכניקות הערכה חזקות שיכולות להתמודד עם נתונים חסרים, כגון מידע מלא בסבירות מקסימלית

שיקולי גודל לדוגמה

גודל המדגם ממלא תפקיד מכריע בניתוח רגרסיה לוגיסטית. גודל מדגם לא מספיק יכול להוביל לאומדנים לא יציבים ולכוח סטטיסטי נמוך. על החוקרים לשקול שיקולי גודל המדגם על ידי:

 • חישוב גודל המדגם המינימלי הנדרש עם ניתוח הספק
 • הימנעות מהתאמת יתר של המודל על ידי התחשבות ביחס של אירועים למשתנה

לסיכום, ניתוח רגרסיה לוגיסטי מביא את חלקו ההוגן של אתגרים ובעיות פוטנציאליות. על החוקרים לטפל בזהירות במולקולינאריות, במקרים משפיעים, חריגים, מנבאים קטגוריים, נתונים חסרים ושיקולי גודל מדגם כדי להבטיח תוצאות מדויקות ומהימנות. החלק הבא יחקור 

נושאים מתקדמים בניתוח רגרסיה לוגיסטית , תוך התעמקות בהשפעות אינטראקציה, אסטרטגיות לבניית מודלים ורגרסיה לוגיסטית עם משתנים בלתי תלויים מרובים.

נושאים מתקדמים בניתוח רגרסיה לוגיסטית

בנוסף למושגים והטכניקות הבסיסיות, רגרסיה לוגיסטית מציעה גם נושאים וטכניקות מתקדמים שחוקרים יכולים לחקור. נושאים מתקדמים אלה מספקים לחוקרים הבנה מעמיקה יותר כיצד ניתן ליישם רגרסיה לוגיסטית כדי לנתח קשרים מורכבים ולבצע תחזיות מדויקות יותר. בחלק זה, נסקור שלושה נושאים מתקדמים בניתוח רגרסיה לוגיסטית : השפעות אינטראקציה, אסטרטגיות לבניית מודלים ורגרסיה לוגיסטית עם משתנים בלתי תלויים מרובים.

השפעות אינטראקציה

השפעות אינטראקציה מתרחשות כאשר ההשפעה של משתנה בלתי תלוי אחד על המשתנה התלוי תלויה בערכים של משתנה בלתי תלוי אחר. ברגרסיה לוגיסטית, השפעות אינטראקציה יכולות לספק תובנות חשובות לגבי האופן שבו היחסים בין משתנים משתנים בתנאים שונים. חוקרים יכולים להשתמש במונחי אינטראקציה, שנוצרים על ידי הכפלת שני משתנים בלתי תלויים יחד, כדי ליצור מודל של אינטראקציות אלו.

אפקטי אינטראקציה מוסיפים שכבה חדשה של מורכבות לניתוח רגרסיה לוגיסטית. הם מאפשרים לחוקרים לחקור את היחסים בניואנסים בין משתנים ולחשוף דפוסים נסתרים שאולי אינם ניכרים בעת בחינת השפעות בודדות. לדוגמה, שקול מחקר על ההשפעות של רמת השכלה והכנסה על הסבירות לבעלות על בית. השפעת האינטראקציה בין רמת ההשכלה וההכנסה יכולה לחשוף כי ההשפעה החיובית של השכלה על בעלות בתים חזקה יותר בקרב אנשים בעלי הכנסה נמוכה, מה שמדגיש את החשיבות של התחשבות במספר גורמים יחד.

אסטרטגיות לבניית מודלים

בניית מודל רגרסיה לוגיסטי יעיל כרוכה בבחירת המשתנים הבלתי תלויים הרלוונטיים ביותר וקביעת צורתם התפקודית. חוקרים יכולים להשתמש באסטרטגיות שונות כדי לבנות מודלים המנבאים במדויק את ההסתברות לתוצאה בינארית. כמה אסטרטגיות בניית מודל נפוצות כוללות בחירה קדימה, חיסול אחורה ורגרסיה שלבית.

 • בחירה קדימה : אסטרטגיה זו מתחילה במודל ריק ומוסיפה באופן איטרטיבי את המשתנה הבלתי תלוי שמייצר את השיפור הגדול ביותר בהתאמת המודל.
 • חיסול לאחור : אסטרטגיה זו מתחילה במודל מלא המכיל את כל המשתנים הבלתי תלויים הפוטנציאליים ומסירה משתנים שאינם תורמים משמעותית להתאמת המודל.
 • רגרסיה שלבית : אסטרטגיה זו משלבת בחירה קדימה וביטול אחורה על ידי הוספה והסרה של משתנים על סמך המשמעות שלהם.

רגרסיה לוגיסטית עם משתנים בלתי תלויים מרובים

בעוד רגרסיה לוגיסטית עם משתנה בלתי תלוי בודד היא נקודת מוצא נפוצה, חוקרים נתקלים לעתים קרובות במצבים שבהם יש לשקול מספר משתנים בלתי תלויים בו זמנית. ברגרסיה לוגיסטית עם משתנים בלתי תלויים מרובים, החוקרים יכולים להעריך את ההשפעות האישיות של כל משתנה בלתי תלוי תוך שליטה על ההשפעות של משתנים אחרים במודל.

כדי להמחיש את התועלת של רגרסיה לוגיסטית עם משתנים בלתי תלויים מרובים, שקול מחקר שחוקר את הגורמים המשפיעים על נטישת לקוחות בחברת תקשורת. על ידי הכללת משתנים כמו גיל לקוחות, הכנסה ורמת שביעות רצון כמשתנים בלתי תלויים במודל הרגרסיה הלוגיסטית, החוקרים יכולים לזהות לאילו גורמים יש השפעה משמעותית על נטישת הלקוחות תוך שליטה על ההשפעות של משתנים אחרים. זה מאפשר הבנה מקיפה יותר של הגורמים המניעים מאחורי נטישת לקוחות.

על ידי חקירת הנושאים המתקדמים הללו בניתוח רגרסיה לוגיסטית , החוקרים יכולים לשפר את הבנתם ביחסים, לשפר את יכולת חיזוי המודל ולהשיג תובנות מעמיקות יותר לגבי הגורמים המשפיעים על תוצאת העניין.

נושא מתקדםתיאור
השפעות אינטראקציהבדיקה כיצד ההשפעה של משתנה בלתי תלוי אחד תלויה בערכים של משתנה בלתי תלוי אחר.
אסטרטגיות לבניית מודליםטכניקות לבחירה וחידוד המשתנים הבלתי תלויים במודל רגרסיה לוגיסטי.
רגרסיה לוגיסטית עם משתנים בלתי תלויים מרוביםבהתחשב בהשפעות בו-זמנית של מספר משתנים בלתי תלויים בניתוח רגרסיה לוגיסטית.

מקרה מבחן: ניתוח רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS

כדי להבין טוב יותר את היישום המעשי של רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS, בואו נצלול לתוך מחקר מקרה המדגים כיצד ניתן להשתמש בטכניקה סטטיסטית זו במחקר בעולם האמיתי. במחקר מקרה זה, נחקור תרחיש היפותטי וננחה אותך צעד אחר צעד בתהליך ניתוח הרגרסיה הלוגיסטי ב-SPSS.

תרחיש היפותטי:

במחקר שנערך על ידי חברת תרופות, שאלת המחקר נועדה לחקור את הגורמים המשפיעים על הסבירות של חולים לפתח תופעת לוואי ספציפית לאחר נטילת תרופה חדשה. המשתנה התלוי הוא נוכחות או היעדר תופעת הלוואי, בעוד שהמשתנים הבלתי תלויים כוללים גיל, מין, כמות מינון וטיפול תרופתי נלווה.

שלב 1: איסוף והכנת נתונים

בשלב זה, החוקרים אוספים ומארגנים את הנתונים הקשורים לשאלת המחקר. הם אוספים מידע על נוכחות או היעדר תופעת הלוואי וכן על המשתנים הבלתי תלויים כגון גיל, מין, כמות מינון ותרופות נלוות. הנתונים מוזנים כראוי לתוכנת SPSS.

שלב 2: חקר נתונים

לפני ביצוע ניתוח הרגרסיה הלוגיסטית, חשוב לחקור ולהבין את הנתונים. זה כולל בחינת התפלגויות המשתנים, זיהוי חריגים פוטנציאליים והערכת הקשרים בין משתנים.

שלב 3: בניית דגמים

לאחר שהנתונים נחקרו, החוקרים ממשיכים בבניית מודל הרגרסיה הלוגיסטית. הם בוחרים את המשתנה התלוי (נוכחות או היעדר תופעת הלוואי) ואת המשתנים הבלתי תלויים (גיל, מין, כמות מינון ותרופות נלוות). הם בוחרים בשיטת בחירת מודל מתאימה, כגון בחירה קדימה או חיסול אחורה, כדי לקבוע את המשתנים החזויים ביותר.

שלב 4: הערכת מודל

לאחר בניית המודל, החוקרים מעריכים את ביצועיו ותוקפו. הם בוחנים את טובתם של מדדי התאמה, כמו מבחן Hosmer-Lemeshow, כדי להעריך עד כמה המודל מתאים לנתונים. הם גם מנתחים את המשמעות של משתני המנבאים, וקובעים את תרומתם האישית למודל.

שלב 5: פרשנות ודיווח

לבסוף, החוקרים מפרשים ומדווחים על תוצאות ניתוח הרגרסיה הלוגיסטית. הם מספקים הסברים על המקדמים, יחסי הסיכויים והמובהקות הסטטיסטית של המשתנים. הם דנים בהשלכות המעשיות של הממצאים וכיצד הם תורמים לידע הקיים בתחום.

באמצעות תיאור מקרה זה, תרכוש ניסיון מעשי בביצוע ניתוח רגרסיה לוגיסטי ב-SPSS. תלמדו כיצד לנסח שאלת מחקר, לבחור משתנים, לבנות מודל, להעריך את תקפותו ולפרש את התוצאות. יישום מעשי זה ישפר את ההבנה שלך לגבי רגרסיה לוגיסטית ואת התועלת שלה בתרחישי מחקר בעולם האמיתי.

משאבים ללמידה ושיפור מיומנויות רגרסיה לוגיסטית

רגרסיה לוגיסטית היא טכניקה סטטיסטית מורכבת, וחיוני ללמוד ולשפר את כישוריך בתחום זה ללא הרף. כדי לסייע לך בהרחבת הידע והמיומנות שלך בניתוח רגרסיה לוגיסטית, אספנו רשימה של משאבים יקרי ערך המכסים היבטים שונים של שיטה סטטיסטית זו.

ספרי לימוד ומאמרים אקדמיים

1. אגרסטי, א’ (2013). ניתוח נתונים קטגורי . הובוקן, ניו ג’רזי: ווילי.

2. לונג, JS (1997). מודלים של רגרסיה למשתנים תלויים קטגוריים ומוגבלים . Thousand Oaks, קליפורניה: סייג.

3. מנארד, ש’ (2012). ניתוח רגרסיה לוגיסטית יישומי . Thousand Oaks, קליפורניה: סייג.

4. Hosmer, DW, Lemeshow, S., & Sturdivant, RX (2013). רגרסיה לוגיסטית יישומית . הובוקן, ניו ג’רזי: ווילי.

5. Kerns, GJ (2018). מבוא להסתברות וסטטיסטיקה באמצעות R. בוקה רטון, פלורידה: CRC Press.

קורסים מקוונים

1. קורסרה: קורסי רגרסיה לוגיסטית

2. edX: מבוא לרגרסיה לוגיסטית

3. DataCamp: רגרסיה לוגיסטית ב-R

4. למידה בלינקדאין: הדרכות רגרסיה לוגיסטית

5. Udemy: רגרסיה לוגיסטית ללמידת מכונה

תיעוד תוכנה

1. תיעוד SPSS: רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS

2. תיעוד R: רגרסיה לוגיסטית ב-R

חבילות תוכנה סטטיסטיות

1. סטטיסטיקות SPSS

2. R: פרויקט R למחשוב סטטיסטי

3. SAS: תוכנת SAS

4. Stata: Stata Statistic Software

כלים נוספים

1. ערכת כלי ניתוח נתונים של Excel

2. Python: שפת התכנות Python

משאבים אלה יספקו לך את החומרים הדרושים, הדרכות ותיעוד התוכנה כדי להעמיק את ההבנה שלך ברגרסיה לוגיסטית ולשפר את כישורי הניתוח שלך. בין אם אתה מעדיף ספרי לימוד, קורסים מקוונים או חבילות תוכנה, ישנן הזדמנויות רבות עבורך ללמוד וליישם רגרסיה לוגיסטית על המחקר או הפרויקטים העסקיים שלך.

ניתוחים אלומשפיעים וודאי, ישירות על הארגון. באופן ישירות על מדדי הביצועים המרכזיים ועל חמשת הכוחות . כמובן, שניתוחים שנעשו לפני הבנת המסקנות הללו, עלולים להיות לא רלוונטים ועל כן עדיף יהיה פילוח מיקוד ומיצוב מחודש, הבנת החוזקות החדשות, יהיו קרטיות.

סיכום

רגרסיה לוגיסטית היא טכניקת ניתוח סטטיסטית רבת עוצמה המאפשרת לחוקרים לחזות את ההסתברות שתצפית תיפול לאחת משתי קטגוריות. במדריך המקיף הזה על רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS, כיסינו את היסודות, ההנחות, הגדרת הנתונים, נהלי הניתוח, פרשנות התוצאות ונושאים מתקדמים. על ידי מתן הוראות והסברים שלב אחר שלב, שאפנו לצייד אותך בידע ובכישורים הדרושים כדי לבצע בבטחה ניתוחי רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS ולהסיק מסקנות סטטיסטיות חזקות עבור המחקר שלך.

באמצעות הבנת הנחות היסוד של רגרסיה לוגיסטית והגדרה נכונה של הנתונים שלך ב-SPSS Statistics, תוכל להריץ ביעילות ניתוח רגרסיה לוגיסטית ולפרש את התוצאות. הפרשנות של מקדמים, יחסי סיכויים ורמות מובהקות של מנבאים היא חיונית בהשגת תובנות משמעותיות מהניתוח. בנוסף, הערכת התאמת המודל והשוואת מודלים שונים יכולים לספק תובנות נוספות לגבי הדיוק החזוי של ניתוח הרגרסיה הלוגיסטית שלך.

כמו בכל ניתוח סטטיסטי, חשוב להיות מודעים לבעיות ואתגרים פוטנציאליים שעלולים להתעורר במהלך רגרסיה לוגיסטית. בעיות כמו רב-קולינאריות, מקרים משפיעים וחריגים עלולים להשפיע על תקפות התוצאות שלך. על ידי התייחסות לבעיות אלה ובחינת אסטרטגיות לטיפול במנבאים קטגוריים, נתונים חסרים ושיקולי גודל מדגם, אתה יכול לשפר את המהימנות והדיוק של ניתוח הרגרסיה הלוגיסטית שלך.

עבור אלה המבקשים לשפר עוד יותר את כישורי הרגרסיה הלוגיסטית שלהם, המאמר שלנו מספק משאבים כגון ספרי לימוד, קורסים מקוונים, מאמרים אקדמיים ותיעוד תוכנה כדי לסייע במסע הלמידה שלך. על ידי הרחבת הידע והמיומנות שלך ברגרסיה לוגיסטית באופן מתמיד, אתה תהיה מצויד יותר לקבל החלטות מושכלות ולהסיק מסקנות מהימנות במחקר שלך. אנו מקווים שהמדריך הזה היווה משאב רב ערך בשאיפה שלך לשלוט בניתוח רגרסיה לוגיסטית ב-SPSS.

Scroll to Top