פטור באנגלית: זכויות לתלמידים עם לקויות

האם תלמידים עם לקויות למידה זכאים לפטור באנגלית? האם יש מגבלות לפטור שקיימות לתלמידים עם לקויות למידה בשפה? התשובות לשאלות האלו ועוד תרגילי תיאורים נמצאים במאמר הבא.

תלמידים עם לקויות למידה זכאים לפטור במקצוע האנגלית, תוך קבלת התאמות מתאימות. אילו הן ההתאמות הספציפיות שניתן לקבל ואילו זכויות מתקנות קיימות לתלמידים? במאמר זה, נביא מידע חשוב על פטור באנגלית לתלמידים עם לקויות למידה, את התהליך לקבלת הפטור וההתאמות המיוחדות שניתן למתן בבחינות הבגרות.

תהליך קבלת פטור באנגלית לתלמידים עם לקויות למידה

כדי לקבל פטור באנגלית, תלמידים עם לקויות למידה צריכים לעבור בתהליך מסוים. התהליך כולל מבחנים ומבחן הגיוני בשפה אנגלית, וגם הערכה מפורטת של הלקויות הלימודיות, כמו חוסרים בהבנה, הבעת עצמיות ויכולת לשקול. מערכת החינוך תפקיד להקל על התהליך ולספק את התמיכה והתאוששות הנדרשת לתלמידים עם לקויות למידה שמתקשים בבחינות הבגרות.

לתלמיד עם לקויות למידה, תהליך קבלת פטור באנגלית הוא חלק מהתהליך המורכב של קבלת התאמות ופטורים בתחום הלימודים. התהליך מתחיל במבחן הגיוני בשפה אנגלית, שמבוצע על-ידי מורים מוסמכים. במהלכו, מסוקנים איפורפורמיות בלקויות הלימודיות של התלמיד, כמו חוסר בהבנה, קושי בהבעת עצמיות וביכולת לשקול. על סמך התוצאות, המורים יכולים להעריך ולהתאים את ההוראה לפי צרכיהם הספציפיים של התלמידים.

תהליך קבלת פטור באנגלית משתנה ממקום למקום וממערכת למערכת. כמובן שחלק מהתהליך הוא האיזון בין הצרכים האישיים של התלמיד לבין הדרישות הקיימות במערכת החינוך. עלינו לדעת לספק את הכלים והתמיכה הנדרשת על מנת להקל על התלמידים במערכת הבחינות ולשקם את העצמותם לאחר חוויות תשובה שלילית בבחינות הבגרות.

תהליך קבלת פטור באנגלית מתבצע בתוך מסגרת מותאמת, שבעקבותה נקבעות ההוראות והתמיכה הדרושות לתלמידים עם לקויות למידה. התהליך מאפשר להוראים להעריך את צרכי התלמיד ולהתאים להם את התוכנית הלימודית המותאמת במידה מירבית. על מנת שהתלמידים יוכלו להשתתף בצורה פעילה ולימודית בתהליכי הבחינות הבגרות, למערכת החינוך יש תפקיד מרכזי באפשרות להקל על ההתקנה והשיפור של התהליכים האלו מבחינת התלמידים המוגדרים.

שלבים בתהליך קבלת פטור באנגלית תאוששות מ-PTSD – חושף ילדים עם אב-ירושלים
הערכה של הלקויות הלימודיות תהליך אישי ומותאם בדיוק
מבחן הגיוני בשפה אנגלית האם מדובר בתהליך מורכב?
התאמות ופטורים ממבחן הבגרות תפיסה אחרת על בית הספר

התאמות מיוחדות בבחינות הבגרות

בחינות הבגרות לתלמידים עם לקויות למידה

במסגרות החינוך המיוחד או הרגיל, ניתן להעניק התאמות מיוחדות במהלך הבחינות הבגרות לתלמידים שסובלים מלקויות למידה.

ההתאמות עשויות לכלול עריכת זמן הבחינה, הגדלת ההדפסה של שאלון הבחינה, התאמה בדרכי התבחנות, והתעלמות משגיאות כתיב. ייתכן גם לתת תוספת לציון בבחינה חיצונית ולקבל מבחן מותאם בבחינות בקריאה מהראש.

ההתאמות מותאמות לצרכים הספציפיים של התלמידים וניתן לקבלן גם במסגרות החינוך המיוחד או לתלמידים המשולבים במסגרות החינוך הרגיל. למעשה, מערכת החינוך נותנת מענה אישי ושיווקות מתקנת לחינות רבות.

התאמה תיאור
עריכת זמן הבחינה הגדלת זמן הבחינה כדי לאפשר לתלמידים עם לקויות למידה להשלים את הבחינה בצורה מתוחכמת יותר.
הגדלת ההדפסה של שאלון הבחינה הקטנת הגופן וההדפסה יכולה לקשור את תשומת הלב של התלמידים לתוכן הבחינה ולהפחית את רמת הלחץ במהלך הבחינה.
התאמה בדרכי התבחנות שימוש בדרכים נוספות או בכלים מותאמים למדידת הידע והיכולות של התלמידים באופן יעיל במהלך הבחינה.
התעלמות משגיאות כתיב אפשרות לשים דגש על התוכן ולהתעלם משגיאות הכתיב של התלמידים במהלך הבחינה.

בנוסף, התלמידים עשויים לקבל תמיכה בדרך של תוספת לציון בבחינה חיצונית ובקבלת מבחן מותאם לבחינות בקריאה מהראש.

התאמות מיוחדות בבחינות הבגרות

מסקנה

הפטור באנגלית לתלמידים עם לקויות למידה הוא זכות חשובה וחיונית המכירה בצרכיהם המיוחדים של התלמידים. המסקנה המרכזית של המאמר היא כי היכולת לפטור מבחינת האנגלית ביחד עם ההתאמות המותאמות אישית לתלמיד, מקנה לו את הזכויות ללמוד בשפת אם או שפה אחרת שהיא נוחה ומוכרת לו. כל תלמיד יכול לדרוש את הפטור מבחינת המקצוע המסוים שאינו מתאים לו, על פי סוג הלקויות למידה שלו. זכויות אלה מאפשרות לתלמידים להתמודד ביעילות עם המבחן ולהוכיח את היכולת והידע האמיתי שלהם, בכדי לשקול אותם בקהל הגדול במערכת החינוך.

המבחן והפטור מבחינת האנגלית משפיעים באופן חיוני על זכויות הלומדים עם לקויות למידה בבגרות. הפטור מאפשר לתלמידים להתרכז במקצועות אחרים שבהם הם יוכלו להוכיח את ידעם ויכולתם, ולקבל ציון יותר גבוה. למעשה, הפטור מאפשר לתלמידים לממש את הפוטנציאל האמיתי שלהם במסגרת הבחינות הסופיות ולהשגת תואר רקמה. עם זאת, יש לציין שהפטור מוענק לאחר תהליך קבלה מחמיר הכולל בחינת ראש ופסקאות ומבחן הגיוני בשפה האנגלית.

בנוסף, מערכת החינוך והמוסדות יכולים לספק התאמות מיוחדות במסגרת הבחינות הבגרות כדי לסייע לתלמידים עם לקויות למידה להתמודד ביעילות עם המבחן הסופי. התאמות אלו כוללות הארכת זמן הבחינה, עריכת איות וקריאה, והתלמידים יכולים גם לבקש עברית כשפת גבול. בנוסף, המוסדות יכולים להקנות לתלמידים תוספת לציון או להפטיר אותם מתת בחינה מסוימת.

קישורים למקורות

Scroll to Top