מדריך ניתוח מתאם SPSS

תאר לעצמך שאתה חוקר שעובד על מחקר פורץ דרך בתחום הפסיכולוגיה. אתה חוקר את המתאם בין איכות השינה לביצועים אקדמיים בקרב סטודנטים. אספת נתונים ממדגם של תלמידים, כולל שעות השינה שלהם בלילה והממוצע שלהם. כעת, אתה רוצה לנתח את הקשר בין שני המשתנים הללו כדי לקבוע אם יש קשר משמעותי.

זה המקום שבו SPSS נכנס לתמונה. SPSS היא תוכנה סטטיסטית רבת עוצמה בשימוש נרחב לניתוח נתוני מחקר. במדריך זה , ניקח אתכם בתהליך ביצוע ניתוח מתאם ב- SPSS , צעד אחר צעד. בין אם אתה סטודנט, חוקר או איש מקצוע, מדריך זה יצייד אותך בידע ובכישורים לביצוע ניתוח מתאם מדויק ומלא תובנות באמצעות SPSS.

לעזרה יצירתית בתואר או בSPSS – פנו לדניאל מהמוקד האקדמי ! (צור קשר)

אנחנו אנשים שעושים עבודות אקדמיות ועוזרים באקדמיה בשלל דרכים!

כאן תוכלו לראות מרכיבים של דוגמה לסמינריונים מצטיינים !

נקודות עיקריות:

 • ניתוח מתאם ב-SPSS מודד את החוזק והכיוון של הקשר בין משתנים.
 • ההנחות לניתוח מתאם ב-SPSS כוללות משתנים הנמדדים ברמת המרווח או היחס והיעדר חריגים.
 • השלבים לביצוע ניתוח מתאם ב-SPSS כוללים הכנת נתונים, הפעלת הניתוח ופענוח התוצאות.
 • פירוש ודיווח מדויק של תוצאות מתאם הוא חיוני כדי להסיק מסקנות תקפות מהניתוח.
 • לניתוח מתאם ב-SPSS יש יישומים רחבים בתחומי מחקר שונים, המספקים תובנות חשובות לגבי קשרים בין משתנים.

ניתוח כזה, יכול לעזור לנו בסמינריונים במדעי הרוח ובמיוחד בסמינריונים במדע החברה. ניתוח סטטיסטי בעזרת SPSS גם תורם למהלך המחקר האמפירי , ולמסקנות במחקר האיכותני.

מהו ניתוח מתאם ב-SPSS?

ניתוח מתאם הוא טכניקה סטטיסטית המשמשת למדידת החוזק והכיוון של הקשר בין שני משתנים. ב-SPSS, נהוג להשתמש בו כדי לקבוע אם יש קשר ליניארי משמעותי בין שני משתנים רציפים. על ידי חישוב מקדם המתאם של פירסון, החוקרים יכולים להעריך את המידה שבה המשתנים קשורים.

ניתוח מתאם ממלא תפקיד מכריע במחקר סטטיסטי שכן הוא עוזר לחוקרים להבין את הקשר הסטטיסטי בין משתנים ולחשוף דפוסים נסתרים בנתונים. הוא מספק תובנות חשובות לגבי אופי הקשר בין משתנים, ומאפשר לחוקרים לקבל החלטות מושכלות ולהסיק מסקנות משמעותיות.

“ניתוח מתאם הוא כלי חיוני בסטטיסטיקה המאפשר לחוקרים לחקור את הקשר הסטטיסטי בין משתנים”.

הבנת הקשר הסטטיסטי בין משתנים חשובה במיוחד בתחומים כמו מדעי החברה, פסיכולוגיה, כלכלה ושירותי בריאות, שבהם חוקרים שואפים לזהות ולנתח את ההשפעה של גורמים שונים על תוצאות ספציפיות. ניתוח מתאם ב-SPSS מאפשר לחוקרים לבחון את החוזק והכיוון של קשרים אלה, תוך מתן ראיות כמותיות לתמיכה בממצאי המחקר שלהם.

מקדם המתאם, שנע בין -1 ל-+1, מייצג את החוזק והכיוון של הקשר בין משתנים. מקדם מתאם חיובי מסמל קשר חיובי, בעוד שמקדם מתאם שלילי מציין קשר שלילי. מקדם מתאם קרוב לאפס מצביע על שום קשר מובהק בין המשתנים.

על ידי ביצוע ניתוח מתאם ב-SPSS, חוקרים יכולים לנתח ביעילות את הקשר בין משתנים, לזהות דפוסים בנתונים ולקבל החלטות מונעות נתונים. היכולות החזקות של התוכנה מאפשרות למשתמשים לחקור קשרים סטטיסטיים מורכבים ולהשיג תוצאות מדויקות ומהימנות.

הנחות לניתוח מתאם ב-SPSS

לפני ביצוע ניתוח מתאם ב-SPSS, חיוני לוודא שמתקיימים הנחות מסוימות . הנחות אלו חיוניות להשגת תוצאות תקפות ופרשנויות מדויקות. יש למלא את ההנחות הבאות:

 1. מדידת מרווח או יחס: המשתנים המנותחים חייבים להימדד ברמת המרווח או היחס. המשמעות היא שהנתונים צריכים להיות בעלי מרווחים שווים בין נקודות המדידה לנקודת אפס מתמטית קבועה.
 2. קשר ליניארי: ניתוח מתאם ב-SPSS מניח שקיים קשר ליניארי בין המשתנים הנחקרים. הוא מודד את מידת השיוך בהתבסס על הנחה זו. קשרים לא ליניאריים עלולים להוביל לתוצאות מטעות או שגויות.
 3. היעדר חריגים משמעותיים: חריגים יכולים להשפיע רבות על מקדמי המתאם ולעוות את התוצאות. לכן, חשוב לזהות ולטפל בחריגים משמעותיים לפני ביצוע הניתוח. זיהוי חריגים יכול להתבצע באמצעות שיטות גרפיות או טכניקות סטטיסטיות כגון ציון z.
 4. התפלגות נורמלית בקירוב: ניתוח מתאם מניח שהמשתנים עוקבים בערך אחר ההתפלגות הנורמלית. סטיות מהנורמליות יכולות להשפיע על תקפותם של מקדמי המתאם. ניתן להעריך נורמליות באמצעות מבחנים סטטיסטיים כמו מבחן Shapiro-Wilk או שיטות גרפיות כמו היסטוגרמות וחלקות QQ.

זה חיוני למלא הנחות אלו כדי להבטיח את הדיוק והתקפות של תוצאות ניתוח המתאם ב-SPSS. אי עמידה בהנחות אלו עלול להוביל לפרשנויות מטעות ולמסקנות שגויות. הסעיף הבא יספק הנחיות מפורטות כיצד לבדוק את התגשמותן של הנחות אלו לפני ביצוע ניתוח מתאם ב-SPSS.

שלבים לביצוע ניתוח מתאם ב-SPSS

ביצוע ניתוח מתאם ב-SPSS דורש גישה שיטתית כדי להבטיח תוצאות מדויקות. סעיף זה מספק מדריך שלב אחר שלב לביצוע ניתוח מתאם ב-SPSS, כולל הכנת נתונים, הפעלת הניתוח ופירוש הפלט.

הכנת נתונים

לפני ביצוע ניתוח מתאם, חשוב לבחור את המשתנים המעניינים ולהבטיח את איכות הנתונים. בצע את השלבים הבאים כדי להכין את הנתונים שלך:

 1. בחר את המשתנים: בחר את המשתנים שברצונך לנתח לצורך מתאם. ודא כי משתנים אלה הם רציפים ויש להם קשר ליניארי.
 2. בדוק את איכות הנתונים: בדוק את הנתונים שלך עבור ערכים חסרים או חריגים. התמודד עם נתונים חסרים כראוי על ידי זקיפת ערכים או אי הכללת מקרים. התמודד עם חריגים על ידי שינוי הנתונים או בחינת מדדי מתאם חזקים.

הפעלת הניתוח

לאחר הכנת הנתונים, הגיע הזמן להפעיל את ניתוח המתאם ב-SPSS. להלן מדריך שלב אחר שלב לביצוע הניתוח:

 1. פתח את SPSS: הפעל את תוכנת SPSS במחשב שלך וטען את מערך הנתונים שלך.
 2. בחר “נתח”: מהתפריט העליון, לחץ על “ניתוח” ובחר “תאם”.
 3. בחר “Bivariate”: בתפריט “Correlate”, בחר “Bivariate” כדי לבצע ניתוח מתאם בין שני משתנים.
 4. בחר את המשתנים: העבר את המשתנים המעניינים מהעמודה השמאלית לעמודה הימנית באמצעות לחצן החץ.
 5. בחר אפשרויות: בחר את מקדם המתאם הרצוי, כגון המתאם של פירסון, וציין את כל האפשרויות הנוספות הרצויות.
 6. הפעל את הניתוח: לחץ על “אישור” כדי להפעיל את ניתוח המתאם.

פירוש הפלט

לאחר הפעלת הניתוח, תקבל פלט עם מקדמי מתאם וערכי המובהקות שלהם. הנה איך לפרש את הפלט:

 1. מקדמי מתאם: מקדם המתאם נע בין -1 ל-+1. ערך חיובי מצביע על קשר חיובי, בעוד שערך שלילי מציין קשר שלילי. ככל שהמקדם קרוב יותר ל-1 או 1+, כך הקשר חזק יותר.
 2. ערכי מובהקות: ערך המובהקות מציין את ההסתברות לקבל את מקדם המתאם הנצפה במקרה. ערכי מובהקות נמוכים יותר (בדרך כלל פחות מ-0.05) מצביעים על קשר משמעותי.

“מקדם המתאם נע בין -1 ל-1+. ערך חיובי מצביע על קשר חיובי, בעוד שערך שלילי מציין קשר שלילי”.

פירוש פלט ניתוח המתאם דורש התחשבות הן במקדם המתאם והן בערך המובהקות שלו. התוצאות יעזרו לך להבין את החוזק והכיוון של הקשר בין משתני העניין.

מקדם התאמהחוזק של מערכת יחסים
0.1-0.3מערכת יחסים חלשה
0.3-0.7מערכת יחסים מתונה
מעל 0.7מערכת יחסים חזקה

טבלה: חוזק הקשר המבוסס על מקדם מתאם.

פירוש ודיווח על תוצאות מתאם ב-SPSS

לאחר שניתוח המתאם מבוצע ב-SPSS, חיוני לפרש ולדווח על התוצאות במדויק. פירוש מקדמי המתאם מאפשר לחוקרים להבין את החוזק, הכיוון והמשמעות של הקשרים בין משתנים. דיווח על הממצאים עוזר להעביר את התוצאות בצורה יעילה הן למומחים והן ללא מומחים בתחום.

פרשנות של מקדמי מתאם

כאשר מפרשים מקדמי מתאם, חשוב לקחת בחשבון גם את גודל המתאם וגם את הכיוון. המקדם נע בין -1 ל-1, כאשר 0 מציין שאין מתאם, ערכים חיוביים מציינים מתאם חיובי וערכים שליליים מציינים מתאם שלילי. מקדם של 1 או -1 מייצג קשר ליניארי חיובי או שלילי מושלם, בעוד שערכים קרובים יותר ל-0 מצביעים על קשר חלש יותר.

לדוגמה, אם מקדם המתאם בין שני משתנים הוא 0.8, זה מרמז על מתאם חיובי חזק, המצביע על כך שככל שמשתנה אחד גדל, המשתנה השני נוטה לעלות גם כן.

הערכת המשמעות של מערכות יחסים

SPSS מספק ערכי p כמדד למשמעות הקשרים בין משתנים. ערך p הנמוך מרמת מובהקות שנקבעה מראש (למשל, 0.05) מצביע על כך שהמתאם מובהק סטטיסטית, מה שמצביע על כך שהקשר לא התרחש במקרה. חוקרים יכולים להשתמש במידע זה כדי לקבוע את עוצמת הראיות עבור המתאמים שנצפו.

לדוגמה, אם ערך ה-p הקשור למקדם מתאם הוא 0.03 (פחות מ-0.05), זה מצביע על כך שהמתאם הוא מובהק סטטיסטית, ומספק ראיות חזקות התומכות בקשר בין המשתנים.

הבנת החוזק והכיוון של אסוציאציות

בנוסף לפירוש מקדמי המתאם, חיוני להבין את החוזק והכיוון של הקשרים בין משתנים. ניתן להעריך את עוצמת הקשר על ידי התחשבות בערך המוחלט של מקדם המתאם. מקדם קרוב ל-1 מצביע על קשר חזק, בעוד שמקדם קרוב יותר ל-0 מצביע על קשר חלש יותר.

לדוגמה, מקדם מתאם של -0.6 מצביע על קשר שלילי חזק בינוני בין המשתנים, כלומר ככל שמשתנה אחד גדל, המשתנה השני נוטה לרדת.

דיווח על הממצאים

דיווח על הממצאים של ניתוח מתאם כרוך בסיכום התוצאות ומתן הקשר רלוונטי. חשוב לכלול את מקדם המתאם, ערך p ואת פרשנות התוצאות . בנוסף, חוקרים יכולים להשתמש ברווחי סמך כדי להעריך את הטווח שבו נמצא המתאם האמיתי.

לדוגמה, חוקר עשוי לדווח: “מקדם מתאם של פירסון של 0.72 (p

על ידי פרשנות ודיווח מדויקים של תוצאות המתאם ב-SPSS, החוקרים יכולים לספק תובנות משמעותיות לגבי הקשר בין משתנים ולתרום לגוף הידע בתחומם.

פתרון בעיות נפוצות בניתוח מתאם

בזמן ביצוע ניתוח מתאם ב-SPSS, חוקרים עשויים להיתקל בבעיות או אתגרים נפוצים. חלק זה מדגיש כמה מהבעיות הפוטנציאליות שעלולות להתעורר במהלך הניתוח ומציע פתרונות לטיפול בהן. הנושאים המכוסים כוללים התמודדות עם קשרים לא ליניאריים, טיפול בנתונים חסרים וניהול חריגים. על ידי התייחסות לבעיות אלו, החוקרים יכולים להבטיח את התקפות והאמינות של תוצאות ניתוח המתאם שלהם.

התמודדות עם מערכות יחסים לא ליניאריות

בניתוח מתאם, ההנחה של ליניאריות בין משתנים נעשית לעתים קרובות. עם זאת, במקרים מסוימים, ייתכן שהקשר בין משתנים אינו ליניארי. במצבים כאלה, חוקרים יכולים להשתמש בטכניקות כמו רגרסיה פולינומית או מודלים לא ליניאריים אחרים כדי ללכוד טוב יותר את הקשר. חשוב לשקול את אופי המשתנים ולבחון שיטות חלופיות בעת הצורך.

טיפול בנתונים חסרים

נתונים חסרים יכולים להציב אתגרים בניתוח מתאם. על החוקרים לטפל בזהירות בערכים החסרים כדי להבטיח תוצאות מדויקות. גישה אחת היא לנתח מקרים שלמים בלבד, למעט אלה עם נתונים חסרים. אפשרות נוספת היא להשתמש בטכניקות זקיפה כדי להעריך ערכים חסרים על סמך נתונים זמינים. בנוסף, חשוב להעריך את מנגנון ההחמצה ולשקול את ההטיות הפוטנציאליות שהוא עשוי להכניס לניתוח.

ניהול חריגים

חריגים יכולים להטות את תוצאות ניתוח המתאם, ולהשפיע על החוזק והכיוון של הקשר בין משתנים. על החוקרים לזהות ולטפל בחריגים כראוי כדי להבטיח את חוסנו של הניתוח. גישה אחת היא בדיקה ויזואלית של הנתונים והסרת ערכים קיצוניים שסביר להניח שייצגו את האוכלוסייה הבסיסית. לחלופין, ניתן להשתמש בשיטות מתאם חזקות שפחות רגישות לחריגות.

לסיכום, פתרון בעיות נפוצות בניתוח מתאם הוא חיוני להשגת תוצאות אמינות. על ידי התייחסות לקשרים לא ליניאריים, טיפול בנתונים חסרים וניהול חריגים בצורה יעילה, החוקרים יכולים לשפר את התוקף והדיוק של ניתוח המתאם שלהם ב-SPSS.

יישומים של ניתוח מתאם במחקר

ניתוח מתאם ב-SPSS הוא כלי רב-תכליתי שמוצא יישומים בתחומי מחקר שונים, ומספק תובנות חשובות לגבי הקשרים בין משתנים. חוקרים בפסיכולוגיה, מדעי החברה, כלכלה, בריאות ועוד יכולים להפיק תועלת משימוש בניתוח מתאם כדי לחקור את הקשרים והתלות בנתונים שלהם.

לדוגמה:

1. פסיכולוגיה: ניתוח מתאם יכול לעזור לפסיכולוגים לבחון את הקשר בין משתנים כמו הערכה עצמית וביצועים אקדמיים, רמות מתח ובריאות נפשית, או סגנונות הורות והתפתחות הילד.

2. מדעי החברה: סוציולוגים יכולים להשתמש בניתוח מתאם כדי לחקור את הקשרים בין משתנים כמו רמת הכנסה והשכלה, שיעורי פשיעה ועוני, או אידיאולוגיה פוליטית והתנהגות הצבעה.

3. כלכלה: כלכלנים מרבים להשתמש בניתוח מתאם כדי לחקור את הקשר בין משתנים כמו אינפלציה וצמיחה כלכלית, שיעורי ריבית והוצאות צרכנים, או שיעורי אבטלה וביצועי שוק המניות.

4. שירותי בריאות: חוקרים בתחום הבריאות יכולים להשתמש בניתוח מתאם כדי לחקור את המתאמים בין משתנים כגון עישון וסרטן ריאות, פעילות גופנית ובריאות קרדיווסקולרית, או דבקות בתרופות ותוצאות טיפול.

היתרונות של שימוש בתוכנת SPSS לביצוע ניתוח מתאם הם רבים. SPSS מציע ממשק ידידותי למשתמש, תכונות סטטיסטיות חזקות ופלט קל לפירוש, מה שהופך אותו למתאים הן למתחילים והן לחוקרים מנוסים. בנוסף, SPSS מאפשר לחוקרים לחקור ניתוחים מורכבים יותר מעבר למתאמים פשוטים, כגון מתאמים חלקיים או שליטה במשתנים מבלבלים.

בסך הכל, ניתוח מתאם ב-SPSS מעניק לחוקרים כח לחשוף קשרים ודפוסים משמעותיים בנתונים שלהם, ומאפשר הבנה מעמיקה יותר של תופעת המחקר העומדת על הפרק.

מגבלות ושיקולים בניתוח מתאם

לניתוח מתאם ב-SPSS, כמו לכל טכניקה סטטיסטית, יש מגבלות ושיקולים שחוקרים חייבים להיות מודעים אליהם כדי להסיק מסקנות משמעותיות. הבנת המגבלות הללו היא חיונית בשימוש יעיל בניתוח מתאם תוך התחשבות בהיקפו ובגבולותיו.

חוסר יכולת לקבוע סיבתיות

מתאם אינו מרמז על סיבתיות. חשוב לזכור שניתוח מתאם מודד רק את העוצמה והכיוון של הקשר בין משתנים. היא אינה יכולה לקבוע סיבתיות או להוכיח ששינויים במשתנה אחד גורמים ישירות לשינויים במשתנה אחר. על החוקרים לנקוט משנה זהירות בפענוח תוצאות מתאם ולהימנע מלטעון טענות סיבתיות המבוססות אך ורק על מתאם.

השפעת יוצאי דופן

חריגים יכולים להשפיע באופן משמעותי על תוצאות המתאם. לערכים גבוהים או נמוכים במיוחד החורגים מהתבנית הכללית של הנתונים יכולים להיות השפעה מהותית על מקדמי המתאם. חריגים אלו עלולים לעוות את הקשר בין משתנים, ולהוביל לפרשנויות מטעות. חשוב לזהות ולטפל בחריגים בצורה מתאימה, או על ידי אי הכללתם מהניתוח אם הן נקודות נתונים לא חוקיות או בחינת הצדקות פוטנציאליות לנוכחותן.

השפעת גודל המדגם

גודל המדגם יכול להשפיע על המהימנות של מקדמי המתאם. גודל המדגם המשמש בניתוח מתאם משפיע על הערכת מקדמי המתאם והמובהקות הסטטיסטית שלהם. גדלים קטנים של מדגם עלולים להוביל למקדמי מתאם לא יציבים ופחות אמינים, ולהגדיל את הסבירות לקבל מתאמים מזויפים. החוקרים צריכים לשאוף לקבל גודל מדגם הולם כדי להבטיח את התקפות וההכללה של ממצאיהם.

לסיכום, בעוד שניתוח מתאם ב-SPSS הוא טכניקה סטטיסטית בעלת ערך לחקר קשרים בין משתנים, חיוני לשקול את מגבלותיה . על החוקרים להימנע מהסקת סיבתיות על סמך מתאם, להיות מודע להשפעה של חריגים ולהבטיח גודל מדגם מתאים כדי להשיג תוצאות מהימנות. על ידי התייחסות לשיקולים אלה, חוקרים יכולים למנף ניתוח מתאם ביעילות כדי לקבל תובנות מהנתונים שלהם.

סיכום

לסיכום , מאמר זה סיפק מדריך מקיף לביצוע ניתוח מתאם ב- SPSS . התהליך שלב אחר שלב, פרשנות התוצאות והנחיות הדיווח נסקרו בפירוט. על ידי ביצוע ההנחיות שסופקו, החוקרים יכולים להשתמש ביעילות בניתוח מתאם כדי לחקור ולהבין את הקשרים בין משתנים.

לאורך המאמר הודגשה החשיבות של הבנת ההנחות והמגבלות של ניתוח המתאם. החוקרים צריכים להבטיח שהמשתנים נמדדים ברמה המתאימה, לאמת את נוכחותו של קשר ליניארי ולשקול גורמים כמו חריגים וגודל המדגם. הקפדה על שיקולים אלו תגביר את הדיוק והאמינות של הניתוח.

תוכנת SPSS הודגשה ככלי רב עוצמה לביצוע ניתוח מתאם. הממשק הידידותי למשתמש ומגוון רחב של תכונות הופכים אותו למתאים לחוקרים בתחומים שונים. על ידי מינוף SPSS , חוקרים יכולים לקבל תובנות חשובות מהנתונים שלהם ולקבל החלטות מושכלות על סמך תוצאות ניתוח המתאם.

לסיכום, ניתוח מתאם הוא טכניקה סטטיסטית רבת ערך המאפשרת לחוקרים לבחון קשרים בין משתנים. מדריך זה צייד את הקוראים בידע ובכישורים הדרושים לביצוע ניתוח מתאם, לפרש את התוצאות בצורה מדויקת ולדווח על הממצאים ביעילות. על ידי אימוץ גישה קפדנית וניצול המשאבים שמציע SPSS , חוקרים יכולים לנצל את הפוטנציאל של ניתוח מתאם ולשפר את איכות המחקר שלהם.

Scroll to Top